Koja je istinska priroda Isusa Hrista?

Da je Satana zaista uzeo duše Adamovim potomcima,

Da je Satana zaista uzeo duše Adamovim potomcima,usled greha njihovog praoca Adama,onda ne bi bilo razlike između ljudske prirode Isusa Hrista I drugih ljudi.Na mnogim mestima u Bibliji,navodi se da je Isus rekao,tj uputio sebi.među kojima su I sledeći navodi:

(Jevanđelje po Jovanu 4:29) ‘’Dođite da vidite čoveka koji mi je rekao sve što sam učinila.Da to nije Hrist?’’

(Zakoni 2:22)

‘’O ljudi Izraela,poslušajte ove reči:Isus od Nazareta,čovek je među vama,od Boga blagosloven-obdaren čudima I znacima,kao što I sami među sobom već znate’’

Zapravo u Bibliji

nigde nije navedeno da je Isus bio Božji Sin.

U prilog činjenici da su neki drugi Božji proroci,navedeni u Bibliji kao Božji Sinovi,kao (Psalmi 2:7),gde se Bog Davidu obraća rečima:’’

Ti si moj Sin;Danas sam postao tvoj Otac’’.Zašto onda David nije smatram za Božjeg Sina takođe na isti način na koji je Isus?