Da li je Bog dozvolio Isusovo raspeće?

Kako se razmatra priča o tome šta su Jevreji učinili Isusu Hristu,

Kako se razmatra priča o tome šta su Jevreji učinili Isusu Hristu,pomažući rimskim vojnicima,kao što se tvrdi ne bi li ga raspeli,navedeno u Bibliji pod Mateja 26:47-75.Da li su se pokoravali,ili pak pokazali nepokornost Bogu,čineći ovo delo?Ako su se ovim pokoravali Bogu,onda su Jevreji koji su Hrista na krstu raspeli zaslužili nagradu od Boga za njihovu pokornost,baš kao I svi drugi vernici.

Zapravo gotovo svi Hrišćani slažu se u da su Jevreji bili najveći grešnici među svim ljudima,I najgora božja bića.I ne samo to,već ih proklinju pa idu dotle da dozvoljavaju prolivanje njihove krvi.Oni su čak odredili I vreme u godini posvećeno kažnajvanju I progonstvu Jevreja,u zadnjim danima svoga posta,ne bi li obeležili dane raspeća.Štaviše,ako su pak ovi Jevreji bili nepokorni,zar Bog nije mogao da ih spreči u raspinjanju Hrista?Ako to Boh nije mogao,onda ne bi mogao ni Satanu da spreči u tlačenju budućih generacija.

Ako je Bog mogao da spreči ljude u činjenju greha ,I to nije učinio,onda je pak mogao da zaustavi Satanu bez ikakve potrebe za scenarijom obmane.

S druge strnae,ako je čin raspeća dozvoljen od strane Boga,onda bi bilo pravdeno Satani dati vlast da tlači Adamove naraštaje kako u prošlosti tako I u budućnosti.Stoga,ne bi bilo potrebe da Bog obmanjuje Satanu.Do sada smo uspeli da shvatimo da nema sumnje da će svaka zrela osoba prepoznati iskvarenost koja je zahvatila Hrišćanstvo.Ovde je suština u tome da se objasne neke od protivurečnosti koje Hrišćani uzimaju kao opravdanje sebi s ciljem neprihvatanja verovanja u Alaha,u njegovu knjigu Časni Kuran,u njegovog proroka Muhamea,I njegovu veru Islam.

Alah je pravedan I ne narešuje ljudima da veruju u nešto što ne mogu,niti da rade ono što ne mogu.Bog,neka je milost na njega,nikada od ljudi nije zahtevao ono što je izvan njihovih sposobnosti.Žalosno je što su Hrišćani nastavili da Bogu pripisuju neizmernu neoravednost.Nijedan vernik nikada pre nije tako činio.