Da li je Satani dozvoljeno da obmanjuje?

Ako kažemo da je Adam počinio greh I da su njegovi naraštaji takođe počinili grehove usled Satanine obmane,

Ako kažemo da je Adam počinio greh I da su njegovi naraštaji takođe počinili grehove usled Satanine obmane,da li je onda na Bogu ili na Satani pravo da ih kazni zbog njihovih grehova?Ako pomislimo da bi bilo koja razumna osoba rekla da Satana ima pravo da zavodi Adamove naraštaje,da li bi onda imao I pravo da ih kažnjava sve,bez Božje dozvole?Mozda je ovo tvrđenje pozajmljeno iz dela Maguza,

koje je naučavalo da je svako loše delo I kazna za učinjeno delo,zapravo delo Satane?Bog nema nikakve veze sa ovim,on nikoga ne kažnjava.Nema sumnje da su ovakva verovanja svoj put prešla iz manvaizma u hrišćanstvo.

Stoga nema dokaza koji bi potkrepili ovakve tvrdnje,kako u knjigama otkrivenim od_Boga ,tako ni od jednog drugog učenjaka.Pa su sekte Marinata u osnovi zapravo mešavina Mazdaizma I Hrišćanstva .Uistinu veza ov dve religije je vrla jaka.Da li je Satana kaznio Adamove naraštaje I poslao ih u Pakao,sa ili bez Božje dozvole.Ako oni veruju da je ovo bilo sa božjim dopuštenjem,onda Satana ne zaslužuje da bude kažnjen;ako pak nije bilo uz Božje dopuštenje,

onda je li pravedno reći da bi Bog dozvolio Satani da čini ovakve nepravde?Ako je Bog dozvolio da se desi jednom,onda bi to bilo dozvoljeno uvek,I obratno zato važi.Nema razlike između vremena pre Hrista I vremena posle njega.