Δόθηκε στο Σατανά άδεια να εξαπατήσει;

Αν πούμε πως ο Αδάμ (ειρήνη σ’ αυτόν) είχε διαπράξει κάποια αμαρτία και τα παιδιά του είχαν επίσης διαπράξει αμαρτίες μέσω της εξαπάτησης του Σατανά,

τότε δεν εναπόκειται στο Θεό να τους τιμωρήσει όλους για τις αμαρτίες τους; Αν υποθέσουμε πως το καθήκον του Σατανά είναι να εξαπατά τα παιδιά του Αδάμ, δεν πρέπει τότε να του χορηγείται και η δικαιοδοσία να τα καταδιώκει χωρίς την άδεια του Θεού; Δεν είναι αυτός ο ισχυρισμός δανεισμένος από τους Μάγους που λένε πως κάθε κακό ή αμαρτία και η καταδίωξη για αυτά διεξάγεται από το Σατανά; Σε αυτήν την περίπτωση, ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα πράγματα. Δεν καταδιώκει κανέναν για τις αμαρτίες που έχει διαπράξει, καθώς ο Σατανάς τους προκάλεσε να αμαρτήσουν και αυτός θα τους καταδιώξει για αυτό.

Αναμφίβολα, αυτές οι εσφαλμένες αντιλήψεις βρήκαν το δρόμο τους στο Χριστιανισμό από τον Μάγο. Συνεπώς δεν υπάρχει καμία απόδειξη που να υποστηρίζει αυτούς τους ισχυρισμούς, ούτε από τα αποκαλυμμένα βιβλία, ούτε από τους μαθητές. Έτσι, οι Μανιχαίοι, θρησκευτική ομάδα του Ζωροαστρισμού και του Χριστιανισμού είναι ουσιαστικά συνδυασμός του Ζωροαστρισμού και του Χριστιανισμού. Ο ηγέτης τους (Μάνης) ήταν ένας Μαγο-Χριστιανός. Πράγματι, η σχέση μεταξύ των δύο θρησκειών είναι πολύ ισχυρή

Καταδιώκει ο Σατανάς τα παιδιά του Αδάμ (ειρήνη σ’ αυτόν) και τα στέλνει στην Κόλαση με ή χωρίς την άδεια του Θεού; Αν πιστεύεται πως ήταν με την άδεια του Θεού, τότε ο Σατανάς δεν αξίζει να τιμωρηθεί· αν δεν έχει την άδεια του Θεού, τότε είναι δίκαιο να λέμε πως ο Θεός επέτρεψε στο Σατανά να πραγματοποιεί αδικίες και να μην τον τιμωρεί;

Αν αυτά επιτράπηκαν από το Θεό να συμβούν κάποια στιγμή, τότε θα επιτρέπονταν σε κάθε στιγμή και το αντίστροφο. Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ της εποχής πριν τον Ιησού (ειρήνη σ’ αυτόν) και της εποχής μετά από αυτόν στο θέμα της αδικίας ή της αμαρτίας.