Πώς βλέπει το Ισλάμ τον άνθρωπο;

Το Ισλάμ επιβεβαιώνει πως κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να ωφεληθεί από Θείες απαλλαγές. Ο δρόμος προς την αλήθεια είναι μια ελεύθερη και ανοιχτή λεωφόρος την οποία οποιοσδήποτε μπορεί να διασχίσει από μόνος του. Κανείς δεν έχει μονοπώλιο στην αλήθεια. Ο καθένας είναι εγγενώς προικισμένος με τα ίδια δικαιώματα και προνόμια τα οποία ο Θεός έχει χορηγήσει σε όλους αδιακρίτως. Το Ισλάμ επιμένει πως όλα στους ουρανούς και όλα στη γη και ό,τι βρίσκεται ενδιάμεσα δημιουργήθηκαν προς όφελος ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Πράγματι, ο Θεός έχει κάνει αυτό και πολλά παραπάνω. Έχει εμφυτεύσει τη δική Του ορθά καθοδηγημένη θρησκεία σε κάθε άνθρωπο ως εκ γενετής δικαίωμά του (Φίτρα - έμφυτη φύση), ένα αναφαίρετο και ιερό δικαίωμα.

Η αληθινή θρησκεία είναι έμφυτη με την οποία όλοι οι άνθρωποι εξοπλίζονται. Πίσω από τον εκθαμβωτικό λαβύρινθο θρησκευτικής διαφορετικότητας, το Ισλάμ στέκεται ως έμφυτη θρησκεία αδιάκριτη από την ανθρώπινη φύση. Αυτή είναι η πρωταρχική θρησκεία, η μία και μοναδική αληθινή θρησκεία από την αρχή της δημιουργίας μέχρι το τέλος του χρόνου.

Η μόνη αληθινή και αποδεκτή θρησκεία για τον Αλλάχ είναι το Ισλάμ. Και αυτοί στους οποίους δόθηκε η Βίβλος (Χριστιανοί και Εβραίοι) δεν διέφεραν (στη θρησκεία τους και έγιναν ομάδες και αιρέσεις) παρά μετά που τους ήλθε η γνώση (η Αποστολή του Μωχάμμαντ) από ζήλεια. Και όποιος αρνείται τα Εδάφια του Αλλάχ, τότε θα βρει ότι ο Αλλάχ είναι Γρήγορος στο να (τον) καλεί για λογοδότηση.

(Μετάφραση των εννοιών του Κορανίου, 3:19)

Ο καθένας την κατέχει εκτός κι αν ο εκπολιτισμός και η κατήχηση, η παραπλάνηση, η διαφθορά ή η αποθάρρυνση τον έχουν ορίσει διαφορετικά. Σε μια διάσημη παράδοση (χαντίθ), ο Προφήτης Μωχάμμαντ είπε:

Κάθε νεογέννητο παιδί γεννιέται σ’ αυτή τη Φίτρα (έμφυτη φύση - το Ισλάμ, δηλ. γεννιέται ως Μουσουλμάνος). Έπειτα οι γονείς του τον αλλάζουν στον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό ή τον Ζωροαστρισμό

Το Ισλάμ δεν τροφοδοτεί καμία ιδέα της «πτώσης του ανθρώπου», καμία έννοια του Προπατορικού Αμαρτήματος. Δεν θέτει κανέναν άνθρωπο σε μια έμφυτη, αναπόφευκτη κατάσταση από την οποία δεν μπορεί να βγει και για την οποία δεν είναι υπεύθυνος. Ο άνθρωπος είναι αθώος εκ γενετής. Πράγματι, γεννιέται με υπερβολική τελειότητα, με δυνατότητες κατανόησης και μια έμφυτη αίσθηση με την οποία γνωρίζει τον Ένα Αληθινό Θεό –το Δημιουργό του. Σε αυτό, όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, καθ’ όλη την ύπαρξή τους, από την δημιουργία τους. Αυτή είναι η βάση της Ισλαμικής Παγκοσμιότητας.

Το θέμα είναι πως οι αληθινές διδασκαλίες του Χριστού (ειρήνη σ’ αυτόν) έχουν επίσης τις ίδιες πεποιθήσεις πως δεν υπάρχει Προπατορικό Αμάρτημα, δεν υπάρχει καμία πτώση του ανθρώπου και οι απόγονοι του Αδάμ (ειρήνη σ’ αυτόν) είναι απαλλαγμένοι από αυτό το φορτίο. Η ιδέα της σταύρωσης για την εξιλέωση του φερόμενου ως Προπατορικό Αμάρτημα δεν είναι μόνο ασύμβατη με την ανθρώπινη διάνοια και την κατανόηση της δικαιοσύνης, αλλά αντιτίθεται, επίσης, στις διδασκαλίες της ίδιας της Βίβλου:

«Ο άνθρωπος όμως που κάνει το κακό θα πεθάνει, ο γιος δεν θα υποφέρει εξαιτίας της ανομίας του πατέρα του ούτε ο πατέρας θα υποφέρει εξαιτίας της ανομίας του παιδιού του. Η δικαιοσύνη του δικαίου θα αναγνωρίζεται στον ίδιο και ηασέβεια του ασεβή θα καταλογίζεται σε βάρος του ίδιου.

(Ιεζεκιήλ, 18:20)