Γιατί είναι σημαντική η μελέτη της έννοιας του Προπατορικού Αμαρτήματος στον Χριστιανισμό;

Ο Καθηγητής, Jurgen Moltmann στο βιβλίο του, The Crucified God (Ο Εσταυρωμένος Θεός), είπε: Ο θάνατος του Ιησού στο σταυρό αποτελεί το κέντρο ολόκληρης της Χριστιανικής θεολογίας…όλες οι Χριστιανικές αναφορές σχετικά με το Θεό, σχετικά με την αμαρτία και το θάνατο εστιάζουν στον εσταυρωμένο Χριστό. Όλες οι Χριστιανικές αναφορές σχετικά με την ιστορία, σχετικά με την ελπίδα, πηγάζουν από τον εσταυρωμένο Χριστό

Είναι φανερό πως χωρίς την έννοια του Προπατορικού Αμαρτήματος, δεν θα υπήρχε ανάγκη στο Χριστιανισμό για τη σταύρωση του Χριστού (ειρήνη σ’ αυτόν), και για την επίτευξη του ακόλουθου δόγματος της σωτηρίας ή της εξιλέωσης μέσω εκείνου μόνο.

Ο Γκάρνερ Τεντ Άρμστρονγκ, o Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Συν-εκδότης του “The Plain Truth” (Η Σαφής Αλήθεια)– ενός Χριστιανικού Περιοδικού από την Αμερική, το οποίο καυχιέται για την δωρεάν παγκόσμια κυκλοφορία έξι εκατομμυρίων αντιγράφων το μήνα –επιχειρεί να απαντήσει στο δικό του γρίφο υπό την κεφαλίδα: «ΗΤΑΝ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΤΗ;» Ανέφερε πως η ανάσταση του Ιησού Χριστού από τη Ναζαρέτ (ειρήνη σ’ αυτόν) είναι είτε το ύψιστο γεγονός της ιστορίας, είτε μια σκανδαλώδης, εσκεμμένη επινόηση που με θράσος πάσαραν οι οπαδοί του Χριστιανισμού.

Με τους ισχυρότερους όρους, ο Josh McDowell, ένας Αμερικανός Ευαγγελιστής, ισχυρίστηκε στο βιβλίο του, The Resurrection Factor (Ο Παράγοντας Ανάσταση): Αναγκάστηκα στο συμπέρασμα πως η ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι είτε μία από τις πιο μοχθηρές, άκαρδες, φαύλες απάτες που προωθήθηκαν ποτέ στο μυαλό των ανθρώπων, είτε είναι το πιο φανταστικό γεγονός της ιστορίας.

Η ανοιχτή διαμάχη μεταξύ των ίδιων των εξεχόντων Χριστιανών σχετικά με το αμφισβητούμενο ζήτημα της σταύρωσης του Ιησού (ειρήνη σ’ αυτόν) το οποίο θεωρούταν απαραίτητο για το φερόμενο ως Προπατορικό Αμάρτημα, υποβαθμίζει τη σημασία της περαιτέρω επιδίωξης σοβαρής έρευνας αυτής της έννοιας.