Δεν μπορούσε ο Θεός να σταματήσει το Σατανά;

Μπορούσε ο Θεός να σταματήσει το Σατανά και να τον τιμωρήσει χωρίς το κόλπο της ενσάρκωσης του Θεού σε ανθρώπινη μορφή, στο χαρακτήρα του Ιησού (ειρήνη σ’ αυτόν)

όπως ισχυρίστηκαν οι Χριστιανοί προκειμένου να εξαπατήσει το Σατανά και να τον κάνει να πιστέψει πως ο Ιησούς (ειρήνη σ’ αυτόν) ήταν άνθρωπος, και θα ήταν σωστό να κάνει ο Θεός κάτι τέτοιο; Αν η απάντηση είναι αρνητική, τότε ο Θεός δεν χρειάζεται να σχεδιάσει ένα φθηνό κόλπο ώστε να εξαπατήσει το Σατανά και να σταυρώσει τον Εαυτό Του ή «τον Υιό Του, τον Ιησού» (ειρήνη σ’ αυτόν). Ήταν υποχρέωση για το Θεό να εφαρμόσει δικαιοσύνη στο Σατανά σταματώντας τον από τις μοχθηρές του πράξεις; Αν δεν ήταν, τότε ο Σατανάς θα επιτρεπόταν να εφαρμόζει τις κακές πράξεις του οποιαδήποτε στιγμή εφόσον δεν υπάρχει διάφορα μεταξύ της μίας στιγμής και κάποιας άλλης.

Αν οι Χριστιανοί ισχυρίζονταν πως ο Θεός δεν είναι ικανός να σταματήσει το Σατανά, τότε θα Τον κατηγορούσαν ως αδύναμο (Θεός φυλάξει) να περιορίσει το Σατανά. Αυτή η αντίληψη για το Θεό θεωρείται από όλες τις θρησκείες ως το χειρότερο είδος απιστίας. Τι βλασφημία! Ένα τέτοιο συμπέρασμα είναι παρόμοιο με τους άθεους οι οποίοι ισχυρίζονται πως το φως δεν μπορεί να απαλλάξει τον κόσμο από το κακό.