Nu putea Dumnezeu să îl oprească pe Satana?

Nu putea Dumnezeu să îl oprească pe Satana şi să îl pedepsească fără a plănui schema întrupării lui Dumnezeu într-o formă umană, în persoana lui Isus (Pacea fie asupra sa!), după cum susţin creştinii, pentru a îl înşela pe Satana și a îl face să creadă că Isus (Pacea fie asupra sa!) era un om? Nu ar fi fost corect ca Dumnezeu să acționeze astfel?

Dacă răspunsul este negativ, atunci Dumnezeu nu are nevoie să plănuiască o schemă pentru a îl înşela pe Satana şi să Se răstignească pe Sine Însuşi sau pe „fiul Său, Isus (Pacea fie asupra sa!)”. A fost o obligaţie pentru Dumnezeu să facă dreptate oprindu-l pe Satana de la faptele rele? Dacă nu a fost, atunci Satana ar avea permisiunea să continue să le comită tot timpul, din moment ce nu este nicio diferență între un timp și altul.

Dacă creştinii susţin că Dumnezeu nu a fost Capabil să îl oprească pe Satana, atunci ei Îl acuză că nu ar avea suficientă putere (Allah să ne ierte!) pentru a face acest lucru. O asemenea percepție a lui Dumnezeu este considerată de toate religiile ca fiind cel mai rău tip de necredinţă. O asemenea concluzie este similară cu aceea a ateiștilor, care susţin că lumina nu a putut salva lumea de rău.