Cine i-a oferit autoritate lui Satana?

Pretinderea că lui Satana i s-a permis să îi ducă în Focul Iadului pe fiii lui Adam (Pacea fie asupra sa!) ar putea avea doar una dintre următoarele două implicații: fie ceea ce a făcut Șeitan este o nedreptate comisă de el împotriva descendenților lui Adam (Pacea fie asupra sa!), fie tot ceea ce a făcut este drept.

Afirmația că Satana avea voie să aducă pe copiii lui Adam în iad nu putea avea decât una din următoarele două implicații: fie ceea ce a făcut Satana a fost nedreptatea comisă de el împotriva Dacă asemenea acţiuni ar fi fost juste, atunci Satana nu ar fi fost învinuit şi nu ar fi existat niciun motiv pentru care Hristos (Pacea fie asupra sa!) să îl împiedice să facă ceea ce este corect. Din contră, lui Satana ar fi trebuit să i se acorde posibilitatea de a îi lua şi pe cei de dinainte şi pe cei de după Isus (Pacea fie asupra sa!).

Dacă ceea ce a făcut Satana era nedrept şi Dumnezeu nu l-a oprit înainte de venirea lui Hristos (Pacea fie asupra sa!), ne aflăm în faţa a două scenarii posibile: fie Dumnezeu nu a fost Capabil (Allah să ne ierte!) să oprească o asemenea nedreptate, fie a fost Capabil, dar nu a făcut-o. În acest caz, nu există nicio diferență dacă nedreptatea a fost oprită într-un moment sau altul.