Universalitatea şi soluţionarea problemelor omenirii

Omenirea de astăzi se confruntă cu numeroase probleme critice, de la probleme individuale, precum alcoolismul și bolile cu transmitere sexuală, până la probleme sociale, precum starea precară a persoanelor în vârstă, abuzul copiilor şi al femeilor și probleme globale, precum războaiele de agresiune.

Omenirea de astăzi se confruntă cu numeroase probleme critice, de la probleme individuale, precum alcoolismul și bolile cu transmitere sexuală, până la probleme sociale, precum starea precară a persoanelor în vârstă, abuzul copiilor şi al femeilor și probleme globale, precum războaiele de agresiune. Atunci când un sistem de viață este propus pentru a fi adoptat de către omenire, trebuie să fie capabil să ofere măsuri preventive pentru astfel de probleme şi, de asemenea, să rezolve problemele care apar. Nu există nicio îndoială că existența majorității problemelor noastre este rezultatul incapacității sistemelor adoptate în întreaga lume, care nici nu împiedică, nici nu rezolvă astfel de probleme. Într-adevăr, aceste sisteme par adesea a încuraja manifestarea cauzei principale a acestor probleme.

1. Alcoolismul și dependența de droguri

Deși unele sisteme existente, în special cele seculare, au atins un succes științific și material considerabil, care a adus schimbări pozitive și confort pentru unii, impactul lor negativ și presiunile i-au condus pe mulți cetățeni să recurgă la acțiuni și obiceiuri autodistructive.

Deși unele sisteme existente, în special cele seculare, au atins un succes științific și material considerabil, care a adus schimbări pozitive și confort pentru unii, impactul lor negativ și presiunile i-au condus pe mulți cetățeni să recurgă la acțiuni și obiceiuri autodistructive. Astfel, consumul de narcotice, droguri și alcool a devenit o problemă universală. Amploarea acestor probleme a depășit latura sănătății și pe cea socială, conducând la un război între traficanții de droguri și țările în care are loc traficul de droguri pe de o parte și țările consumatoare de droguri pe de altă parte. Infracțiunile consumatorilor de droguri și de alcool variază de la beție publică sau conducere în stare de ebrietate până la comiterea de viol, omor prin imprudență și omucidere.

Numai în anul 1979, poliția din SUA a raportat 2.137.999 de infracţiuni legate de alcool72. De fapt, efectele grave ale alcoolului au depășit cu mult această cifră. În anul 1975, existau aproximativ 50 de milioane de consumatori moderați și 14 milioane de consumatori intensivi doar în Statele Unite.73 Dependența de alcool şi droguri în rândul americanilor pare să fi crescut substanțial, devenind una dintre problemele sociale cele mai costisitoare și mai greu de controlat.

Ne-am putea întreba de ce problema alcoolismului s-a agravat în ultimii ani. Răspunsul a cinci sociologi americani proeminenţi este:

„Ultimele decenii în America au fost denumite epoca chimică, în care oamenii folosesc o multitudine de substanțe pentru a face față diferitelor probleme cu care se confruntă: durerea fizică, supărări emoționale sau ambiţii neîmplinite. Unii au mers atât de departe încât au susținut că America este o cultură a drogurilor, iar dacă luăm în considerare cantitatea enormă și varietatea de droguri consumate de americani în fiecare an, se poate da crezare acestei descrieri.ˮ

Dându-și seama de amploarea alcoolismului și a dependenței de droguri, multe țări au luat diferite măsuri. Statele Unite ale Americii, spre exemplu, a interzis consumul și vânzarea tuturor tipurilor de băuturi alcoolice și alte tipuri de droguri în anul 1920. Acest lucru a fost cunoscut sub numele de „Legea prohibițieiˮ, care a durat din anul 1920 până în anul 1933. Cu toate acestea, în ciuda puterii FBI-ului și a altor agenții de aplicare a legii, aceasta a condus la un eșec mare și, probabil, nu ar fi putut reuși niciodată. De fapt, intrarea în vigoare a Legii Naționale a Prohibiției a fost urmată de nerespectarea ei pe scară largă. Fabricarea ilegală, transportul și vânzarea de băuturi alcoolice au devenit comune. Aceasta i-a oferit crimei organizate o sursă foarte valoroasă de afaceri. Întregul experiment a condus la un eșec sumbru.

Această problemă fatală nu este limitată la SUA. Într-adevăr, majoritatea societăților din lume suferă foarte mult din cauza alcoolismului, mai mult decât din cauza oricărui alt intoxicant.

Potrivit unui raport publicat în anul 2000 de ziarul de știri rus Kommersant76, două treimi din bărbații din Rusia mor în stare de ebrietate și mai mult de jumătate din acest număr moare în etape extreme de ebrietate. În jurul vârstei de 57 de ani, bărbații ruși au rata cea mai scăzută de speranță de viață din Europa. Ziarul a raportat rezultatele unui studiu de trei ani al bărbaților cu vârste cuprinse între 20 și 55 de ani din orașele Moscova și Udmurita după cum urmează:

„Toată lumea este beată: criminalii și victimele, victimele de înec, sinucideri, șoferii și pietonii uciși în accidente rutiere, victimele atacurilor de cord și ale ulcerelor.”

Dl. Chernyenko, vicepreședintele Organizației Naționale a Musulmanilor din Rusia, a spus cu privire la alcoolism:

„Se poate spune că a bea vodcă sau vin este un aspect semnificativ al culturii ruse, dar eu pot fi un rus bun fără să consum alcool... Cele mai multe dintre problemele sociale din Rusia sunt cauzate de consumul de alcool. Dacă am putea introduce unele valori sociale islamice în Rusia, societatea și țara vor deveni mai puternice.”

Nu există nicio îndoială că nici iudaismul și nici creștinismul nu pot oferi o soluție viabilă pentru o astfel de problemă, deoarece consumul de alcool este o parte esențială a majorității, dacă nu a tuturor ocaziilor religioase și oficiale, chiar dacă este interzis în conformitate cu învățăturile Bibliei, sursa învățăturilor lor. În ceea ce privește drogurile, este evident faptul că sectoarele influente ale unor guverne creștine „nominaleˮ susțin legalizarea drogurilor sau au inițiat programe – cum ar fi distribuirea gratuită de seringi printre dependenți – care încurajează dependența de droguri, în loc să o înfrâneze. Numai în ultimii cinci ani, guvernul Statelor Unite a cheltuit 52 de miliarde dolari în lupta împotriva drogurilor, fără a avea prea mult succes.

Generalul Norman Schwarzkopf, Comandantul Forțelor Aliate în Războiul din Golf, s-a adresat Congresului SUA cu privire la modul în care interzicerea consumului de alcool din Arabia Saudită a făcut ca soldații americani să fie mai buni și mai disciplinați (13 iunie 1991):

„Rata noastră de învoiri medicale a scăzut, rata de accidente și răniri, de asemenea, incidentele de indisciplină la fel, și starea de sănătate a forțelor s-a îmbunătăţit. Deci, au existat unele rezultate foarte terapeutice din faptul că alcoolul nu a fost disponibil în niciun fel în Regatul Arabiei Saudite.”

Soluția islamică

Alcoolismul și dependența de droguri s-au dovedit a fi probleme de nerezolvat pentru mulți sociologi și activiști socialica să nu mai vorbim de poliție și de politicieni. Incapabili să stopeze consumul lor, societățile în care alcoolismul și abuzul de droguri au devenit cronice au încetat să abordeze cauzele care stau la baza acestora, ei concentrându-se pe controlul efectelor într-o abordare selectivă și fragmentată. De exemplu, nu există o lege care previne producerea, vânzarea și consumul de băuturi alcoolice, dar există una pentru conducerea în stare de ebrietate. Efectul şi nu cauza este abordat aici, simptomul şi nu boala. Piloții pot consuma alcool oricând doresc, dar nu atunci când conduc avioane.

Promovarea băuturilor alcoolice este atât de răspândită încât s-a ajuns la „îndoctrinareaˮ copiilor. Copiii sunt nerăbdători să împlinească optsprezece ani pentru a putea merge în grabă la cel mai apropiat magazin de băuturi și să cumpere alcool singuri, pentru prima dată, ca și cum ar fi o răsplată sau ceva la modă.

Toate aceste contradicții și standarde duble sunt respinse în islam. Dacă alcoolul este nociv în timp ce conducem, atunci trebuie să fie nociv în orice moment. Dacă este dăunător pentru tinerii sub vârsta de optsprezece ani, atunci trebuie să fie dăunător pentru oamenii de orice vârstă.

Proba contrarie este numărul extrem de mare de infracțiuni care sunt comise sub influența alcoolului sau a drogurilor.

Islamul, Învățătura Divină a lui Allah, a venit pentru a elimina această problemă cu desăvârşire; prin urmare, nu dă nicio ocazie consecințelor sale grave de a distruge ființele umane și societățile lor. Toate căile care conduc la consumul de alcool sunt blocate în mod legal. Astfel, în loc de exploatarea resurselor pentru a face față aspectelor simptomatice este prevenită boala. Încă de la început, islamul are ca scop conștientizarea adepților săi. Astfel, constrângerea exterioară nu este necesară. Putem găsi în mai multe locuri din Coran că Allah Preaînaltul spune:

„O, voi cei care credeţi! Fiţi statornici faţă de Allah şi martori drepţi! Să nu vă împingă ura împotriva unui neam să nu fiţi drepţi! Fiţi drepţi, căci aceasta este mai aproape de evlavie! Şi fiţi cu frică de Allah, căci cu adevărat Allah este Khabīr (Bineştiutor) a ceea ce faceţi voi!ˮ

[Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 5:8]

Islamul a stabilit un sistem complet de viață, astfel încât toate componentele sale lucrează în armonie. Soluțiile care au fost propuse peste tot în lume pentru a rezolva problemele în cauză nu sunt compatibile cu alte sisteme ale aceleiași societăți. Drept rezultat, acestea au condus la un haos social. De exemplu, postul, unul dintre cei cinci stâlpi ai islamului, încurajează conștiința de sine și autodisciplina din partea adepților.

Musulmanii sunt învățați că Allah Preaînaltul a făcut toate lucrurile bune permisibile și toate lucrurile rele interzise, descriind credincioșii după cum urmează:

Pentru aceia care îl urmează pe Trimis, Profetul neînvăţat, despre care află scris la ei în Tora şi în Evanghelie. El le porunceşte ceea ce este bine şi-i opreşte de la ceea ce este urât, le îngăduie lor bunătăţile şi le opreşte lor pe cele necurate şi-i uşurează pe ei de povara lor şi de lanţurile care au fost asupra lor. Cei ce cred în el şi îl susţin şi îl ajută şi urmează lumina care a fost pogorâtă cu el, aceia vor fi izbânditori.ˮ

[Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 7:157]

Atunci când o astfel de credință, conform căreia Creatorul Universului le-a poruncit oamenilor să nu se angajeze în anumite acțiuni sau să consume anumite lucruri, este stabilită în inimile credincioșilor, atunci legea este acceptată. O astfel de respectare de către musulmani este tipică primelor zile ale islamului. Neamul Quraiş și alte popoare preislamice existente obișnuiau să consume alcool la fel ca societăţile neislamice din zilele noastre. Cu toate acestea, după ce s-au supus Voinței lui Allah Cel Atotputernic, au încetat să se închine la idoli și să consume alcool, de îndată ce Revelaţia de la Allah Preaînaltul a venit, impunându-le:

„O, voi cei care credeţi! Vinul, jocul de noroc, pietrele ridicate (idolii) şi săgeţile (pentru prezicere) sunt numai murdării din lucrătura lui Şeitan. Deci feriţi-vă de ele ca să izbândiţi! ~ Doară Şeitan doreşte să semene între voi duşmănie şi ură, prin vin şi prin jocul de noroc, şi să vă abată de la Pomenirea lui Allah şi de la rugăciune (as-salāh). Oare nu vă veţi opri voi (de la acestea)? ~ Aşadar, fiţi cu supunere faţă de Allah, fiţi cu supunere faţă de Trimisul (Lui) şi feriţivă! Iar dacă vă veţi abate, să ştiţi că Trimisului Nostru nu-i rămâne decât transmiterea (Mesajului) limpede!ˮ

[Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 5:90-92]

OAMENII TOATE PE MADINAH

Oamenii de peste tot din Medina au încetat imediat să bea. Au aruncat instantaneu rezervele lor de alcool, drumurile Medinei devenind nişte pâraie de vin..

Ei nu au ezitat să răspundă Poruncii Divine, nefiind nevoie de intervenția unor agenți foarte bine pregătiți sau de folosirea a miliarde de dolari pentru a opri acest obicei distructiv. Aceasta este cu adevărat puterea sistemului islamic. Inițiativa este luată de oameni şi se supun de bunăvoie, astfel încât nu mai este nevoie să se ia atitudine împotriva acestora. Supunerea de bunăvoie în faţa lui Allah se află în spatele deciziei a milioane de oameni de a accepta islamul ca mod de viață:

„Nu este silire la credinţă! Răzvedită este deosebirea dintre Calea cea Dreaptă şi rătăcire, iar acela care se leapădă de Taghut şi crede în Allah, acela s-a prins de cea mai trainică toartă (islamul), care nu se sparge niciodată. Şi Allah este Samīʻ (Cel care Aude toate), ʻAlīm (Atoatecunoscător).ˮ

[Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 2:256]

Supunerea de bunăvoie din islam ar trebui să fie comparată cu supunerea socială forţată a societăților seculare. Atunci când Legea Prohibiției a fost impusă de Statele Unite în anii 1920, oamenii nu au fost pregătiți spiritual sau psihologic pentru a o respecta. Într-adevăr, nu exista un sistem de viață în care astfel de legi ar fi putut fi integrate. Forța unei legi elaborate de om nu poate funcționa în mod necontestabil atunci când este impusă unor oameni care nu sunt de acord cu ea. Atunci când nu există un numitor comun, lucrurile scapă de sub control, pentru că oamenii trăiesc în Jahiliyyah (perioada ignoranţei dinainte de islam).

2. Infracționalitatea

Infracţiunile sub diferite forme – crime organizate, infracţiuni stradale, crime de stat, crime sociale etc. – sunt considerate a fi o amenințare majoră la adresa păcii și securității în lumea noastră. Cu toate acestea, discutarea în detaliu a problemei infracţionalităţii ca o catastrofă universală depășește scopul acestui studiu.

În continuare, este prezentat un rezumat al statisticilor care vorbesc despre răspândirea infracţionalităţii în SUA, pe baza referințelor guvernului Statelor Unite.

Raportul infracţiunilor constante (UCR), emis de Biroul Federal de Investigații (FBI) dezvăluit faptul că numărul de infracțiuni raportate în S.U.A. a crescut cu 5% între anii 1976 și 1995. S-au efectuat 11.9 milioane de arestări în anul 1985, o creștere de 3% față de anul 1984.80 Deși numerele prezentate sunt extrem de mari pentru națiunea cea mai prosperă și care are, probabil, cel mai avansat sistem de securitate, datele UCR sunt departe de a fi considerate scăzute de către criminologi.

Un indice mai fiabil este probabil cel al Biroului de Statistici Judiciare al SUA, Studiul Național de Infracţionalitate (NCS), un raport anual cu privire la victimele infracţiunilor domestice bazat pe recensământul inspectorilor. Acest sondaj acoperă infracţiunile care nu au fost raportate la poliție. Acest studiu a arătat că în anul 1985, în 25%, adică unul din fiecare 4 cămine din SUA, au existat infracțiuni împotriva membrilor individuali ai gospodăriei sau împotriva gospodăriei în cursul acelui an

În ciuda eforturilor costisitoare ale FBI pentru a reduce rata infracţionalităţii în Statele Unite ale Americii, se întâmplă contrariul. Potrivit Raportului Infracţiunilor Constante al FBI (1995), numărul total de infracțiuni raportate, inclusiv crimele, încălcările de proprietate, violurile, jafurile, etc. a crescut de la 11.349.700 în anul 1976 la 14.872.900 în anul 1992, o creștere de 3.537.200 de infracțiuni raportate.

Și, în conformitate cu cele mai recente date ale Biroului de Statistici şi Justiție al SUA, la sfârșitul anului 2006, aproximativ 1 din fiecare 31 de adulți din Statele Unite a fost, la un moment dat, în închisoare sau eliberat condiționat, sau pe cauțiune. După toate aceste fapte, poate orice ființă umană sensibilă să spună că superputerea principală și liderul Noii Ordini Mondiale, care a eșuat grav în a reduce infracţionalitatea în orașele sale, va reuși să restabilească pacea și siguranța în lume?

După cum arată aceste statistici, infracţionalitatea,83 în diferitele sale forme, a devenit o amenințare majoră la adresa societății și a siguranței individuale.

Infracţionalitatea, din perspectiva occidentală, a fost definită ca un act al unui membru dintr-un anumit grup social care poate aduce prejudicii restului membrilor acelui grup sau care prezintă o astfel de atitudine antisocială ca făptuitor încât grupul reacționează în mod public, deschis și colectiv, prin încercarea de a abroga (elimina) unele dintre drepturile sale - citat din Comisia președintelui privind Legea, Executarea și Administrarea Justiției. Cu toate acestea, cele mai multe dintre metodele folosite pentru a lupta împotriva infracţionalităţii au avut un efect invers și sunt departe de a satisface o astfel de provocare. Majoritatea datelor statistice adunate sunt despre societățile occidentale, datorită disponibilității de documente în această privință. Eșecul metodelor occidentale de combatere a infracţionalităţii – așa cum reiese din continua creșterea a ratei infracţionalităţii – ne conduce la sugerarea unei soluții care tratează activitatea infracţională nu parţial, ci în cadrul sistemului total al vieții, un sistem care a restaurat pacea și siguranța în viețile oamenilor, în toate națiunile care îi împărtăşesc valorile.

Soluția islamică

Conceptul islamic de siguranţă este unul foarte cuprinzător, mai cuprinzător decât oricare dintre celelalte sisteme existente. Acesta consideră omenirea în relație cu Universul și factorii care o influențează, cuprinzând domenii fizice, mentale, psihologice și spirituale ca parte integrantă a unui sistem global de siguranţă socială.

Învățăturile islamice nu numai că oferă soluții la ceea ce este considerat a fi o abatere de la un comportament corect, ci se concentrează în mod emfatic asupra măsurilor care împiedică apariția acestuia. Cu alte cuvinte, islamul oferă cât mai multe mijloace posibile pentru a evita tentația. În timp ce societățile moderne se mândresc cu tentațiile (alcool, pornografie, violență, etc.) în fața poporului, societatea islamică elimină sursele acestora, iar atunci când apare nevoia de rectificare, pedeapsa este gravă și efectivă.

În majoritatea societăților moderne, infracționalitatea a prosperat, din cauza unei abordări complet contradictorii. Predomină toate formele de tentație, iar când vine vorba de pedeapsă, este aplicată cu indulgență și frivolitate.

Aceasta este adesea părtinitoare și protejează drepturile infractorului mai mult decât pe cele ale victimei.

Învățăturile islamice, prin diversele forme de adorare practicate, precum as-salāh (cele cinci rugăciuni zilnice), postul și az-zakāh (caritatea anuală obligatorie), vizează promovarea sentimentelor de pace interioară și siguranţă, responsabilitate față de ceilalți și respect reciproc. O parte importantă a unui film de Monitorul Științific Creștin despre islam în America a fost dedicată descrierii vieții deținuților din închisori de maximă securitate înainte și după ce au devenit musulmani.

Înainte de revenirea la islam, mulți au fost criminali în serie, traficanți, dependenți de droguri și infractori profesionişti. Când au îmbrățișat islamul în închisoare, au devenit cetățeni demni și de încredere. Indexul statisticilor occidentale arată că, în majoritatea închisorilor de maximă securitate, infractorii se reîntorc la actele infracționale și ajung din nou în închisoare. Conform Biroului de Statistici judiciare (BJS), din toți deținuții eliberați în anul 1994 (cel mai recent studiu la nivel național efectuat de BJS), 67,5% au fost arestați din nou în mai puțin de trei ani.

De fapt, într-un articol recent intitulat „Ar folosi Dumnezeu închisoarea pentru reabilitarea minților criminale?”,

autorul a subliniat că „problemele inerente ale acestui sistem au rămas aceleași de-a lungul anilor: recidiva (recăderea repetată în actele criminale), suprapopularea, costurile și, cel mai grăitor, în ciuda finanțării cu sume uriașe, incapacitatea totală de a reduce criminalitatea. Astfel de statistici sunt inversate atunci când acei deținuți devin musulmani, conform Monitorului Ştiinţific Creştin.”84 Succesul islamului în a furniza cea mai bună soluție pentru infracțiuni în societatea americană, acolo unde tot felul de programe de corecție au eșuat, este o dovadă puternică a caracterului universal al islamului și a necesității stringente de adoptare a învățăturilor acestuia.

3.Abuzul față de copii și femei

Oamenii tind să creadă despre familie că este o instituție socială în care prosperă dragostea și afecțiunea, o instituție în care membrii săi se sprijină şi se ajută reciproc. În realitate, familia în majoritatea societăților moderne din lume a devenit complet opusul a ceea ce se presupune a fi. Problema este larg răspândită în majoritatea societăţilor moderne din lume.85 Potrivit statisticilor americane oficiale privind infracţionalitatea, 20% dintre omucideri au loc în cadrul familiei.

Conform înregistrărilor guvernamentale ruse, numai în anul 1993, „14.500 de femei din Rusia au fost ucise de către soții lor. Alte 56.400 au fost mutilate sau grav rănite.” Statisticile de violență domestică împotriva femeilor din Anglia și Statele Unite sunt alarmante. „Potrivit investigației Ministerului de Interne, 18% dintre crimele comise în Anglia și Țara Galilor sunt soții ucise de soții lor, cu un sfert din totalul de crime violente puse pe seama violenței domestice.

ntrucât copiii sunt cei mai vulnerabili membri ai familiei, o rată mai mare de abuz este îndreptată spre ei. Se înțelege că abuzul asupra copilului acoperă o gamă largă de acțiuni ale părinților care au ca rezultat un prejudiciu adus copiilor de toate vârstele. Tipul de abuz, cu toate acestea, variază în funcție de vârstă. Sugarii și copiii preșcolari sunt cei mai susceptibili de a suferi fracturi provocate în mod deliberat, arsuri și vânătăi. Acest lucru este cunoscut sub numele de sindromul copilului scuturat, identificat cu certitudine în anii l960. Din punct de vedere istoric, cazurile raportate de abuz sexual, care variază de la molestare la incest, implică în primul rând autori de sex masculin și victime de sex feminin, adolescente sau de vârstă școlară.

Mai recent, cu toate acestea, a fost identificat un număr tot mai mare de victime cu vârstă preșcolară și victime de sex masculin.88 S-a estimat că numărul de cazuri raportate de abuz asupra copilului a crescut cu o rată de 30% pe an. Între anii 1973 și 1982, s-au raportat 1,5 milioane de cazuri de abuzuri asupra copiilor; 50.000 au dus la moarte și 300.000 la leziuni permanente.

Abuzul asupra copilului nu se limitează doar la Statele Unite. În Marea Britanie, de exemplu, Societatea Națională pentru Prevenirea Cruzimii faţă de Copii raportează că abuzul asupra copiilor a crescut cu aproximativ 70% între anii 1979-1984.90 Conform unui raport din The Guardian:

„În America, numărul de infracţiuni împotriva femeilor crește mult mai rapid decât orice altă infracţiune. Conform celor mai recente statistici, aproximativ 3-4 milioane de femei sunt lovite în fiecare an de soți sau concubini. O treime din victimele de sex feminin au fost ucise de soții sau de iubiții lor.”

4.Violul și hărțuirea sexuală

Un raport amplu despre infracțiuni, din revista Epsilon, din august 1991, dezvăluie numărul mare de violuri comise în Occident. Raportul a declarat că într-o țară precum Grecia, a cărei populație nu depășește 8 milioane de oameni, au fost raportate mai mult de 10.000 de cazuri de viol, comise între anii 1978-1987.

Doar pe perioada anului 1982, mai mult de 4.000 de cazuri de viol au fost comise numai în Italia. Mai mult de 55.000 de violuri au avut loc în Franța, în anii 1980. În ceea ce privește Statele Unite, au fost raportate aproximativ 102.000 de violuri.

Recent, Biroul Federal de Investigații (FBI) a raportat o creștere cu 70% a infracțiunilor de viol și a tentativelor de viol din anul 1970 până în 1997. În 1970, doar 37.990 de incidente de viol au fost raportate, în comparație cu cele 109.060 de incidente doar din 1992.

La fel cum se întâmplă cu cazurile de viol, hărțuirea sexuală a femeilor angajate este, de asemenea, în creștere. Potrivit Comisiei pentru șanse egale la un loc de muncă, numărul de reclamații de hărțuire sexuală ale angajaților de sex feminin este în creștere. În 1989, au fost depuse 5.603 plângeri de hărțuire sexuală, în comparație cu 12,537 în 1993.

Comisia pentru șanse egale la un loc de muncă a declarat că au fost raportate 10.578 de cazuri de plângeri de hărțuire sexuală, formulate de femei angajate pe parcursul anului 1992. În anul 1993, numărul a crescut la 12.537 de cazuri.95 Problema nu este limitată numai la Statele Unite ale Americii, ci este mai degrabă globală, în special în societățile care nu pun nicio restricție în relațiile dintre bărbați și femei. Potrivit unui raport recent al Organizației Internaționale a Muncii (OIM), numit „Combaterea hărțuirilor sexuale la locul de muncă”, din noiembrie 1992, în fiecare an, mii de femei sunt victime ale hărțuirii sexuale la locul de muncă în lumea industrializată. Între 15 și 30 la sută dintre femeile chestionate în sondajele OIM spun că au fost hărţuite sexual în mod frecvent. Dintre toate femeile chestionate din Statele Unite, 42% dintre ele au raportat că au suferit, la un moment dat, un tip de hărțuire sexuală. Raportul a inclus țări precum Australia, Austria, Danemarca, Franța, Germania, Japonia și Regatul Unit, unde Departamentul de cercetare al muncii a făcut un sondaj în anul 1987 în care 75% dintre femeile chestionate au răspuns că au suferit o formă sau alta de hărțuire sexuală la locul lor de muncă.

Revista Epsilon a continuat să raporteze observațiile celor mai importanți psihologi, sociologi și medici cu privire la numărul în creștere al infracțiunilor de viol. Oamenii de știință au afirmat că acest fenomen nu se întâmplă în lumea animală și nu face parte din comportamentul lor. Mai mult decât atât, ei au pus apariția acestei probleme devastatoare în Vest și Occident, cum sunt societățile în cadrul cărora astfel de obiceiuri și valori sunt consolidate, pe seama mai multor factori, printre care:

 • mass-media: acesta este unul dintre principalii factori care prezintă violul ca pe ceva senzațional. Filmele și emisiunile de televiziune arată multă violență, care include și infracțiunea de viol. Cele mai multe filme se concentrează pe episoade sexuale și violență. Astfel de prezentări lucrează ca stimuli de imitație pentru tineri.
 • alcoolismul a fost raportat ca un alt motiv, aflându-se în spatele a 37,6% dintre violurile raportate.
 • factorii comerciali au fost, de asemenea, un motiv al creșterii numărului violurilor și al infracțiunilor legate de acestea. Designul de haine al Caselor Internaționale de Modă, care arată părțile atractive ale corpului femeilor, care exagerează în dezvăluirea părților intime ale corpului lor de dragul aprobării publice și a atracției, ceea ce are drept rezultat multe violuri și infracțiuni împotriva acestora. Un număr mare de violatori a menționat că majoritatea victimelor lor s-a încadrat în această categorie. Multe femei au indicat că au fost violate în timp ce purtau haine decoltate și atractive.
 • un factor educativ exemplificat prin educație mixtă, în care copiii de ambele sexe sunt învățați cum să dezvolte relații intime între ei. A învăța cum să se întâlnească este doar un exemplu. De fapt, există programe de radio populare care oferă consultanță publicului cu privire la modul de a întreține relații sexuale.
 • destrămarea familiei a forțat tinerii la o vârstă fragedă să caute iubirea în afara familiei. De multe ori acest lucru a condus la consecințe foarte grave. Sute de mii de copii din Occident nu își cunosc părinții.
 • detașarea rolului religiei din viața publică a condus la promiscuitate.
 • din moment ce majoritatea societăților occidentale sunt construite pe baza valorilor creștine, unele atitudini religioase inexacte față de femei, conform cărora ele sunt rele, ar putea conduce la astfel de incidente, în care se consideră că femeile merită să fie violate.
 • un alt motiv pe care oamenii de știință l-au dat a fost acela că legea din majoritatea țărilor occidentale nu ia infracțiunea de viol foarte în serios. Violatorii nu sunt pedepsiți sever, primind de obicei o sentință ușoară de maxim doi ani de închisoare.

În societatea hindusă, pe de altă parte, viaţa femeilor ale căror soți au pierit devine insuportabilă până în măsura în care acestea trebuie să comită sati, o formă de sinucidere. Gustave Le Bon a scris despre acest aspect al societății indiene, spunând

Jertfirea văduvelor la înmormântarea soților lor nu este menționată în Shastra, dar se pare că această practică a devenit destul de comună în India, pentru că găsim referiri la aceasta în contul cronicarilor greci.ˮ

Acest dispreț față de femei se poate observa, de asemenea, în mass-media indiană, care raportează că un număr mare de fete tinere sunt îngropate de vii, deoarece fetele sunt văzute ca o povară economică pentru părinții lor.

The Times a raportat politica „de doar un copilˮ aplicată în China, care i-a condus pe mulți chinezi să își dorească un copil de sex masculin și, fie să abandoneze copiii de sex feminin, fie să îi ucidă sau să își vândă fetele mai mari comercianților de sclavi. În acest sens, poliția chineză a arestat recent 49 de membri ai unei bande, a căror sarcină era să cumpere, să facă trafic și să vândă fete peste tot în China. Ca urmare a acestui tratament sălbatic față de copiii de sex feminin, Comitetul de Stat al Planificării chineze a raportat că numărul de bărbați este cu 36 de milioane mai mare decât numărul de femei.

Tratamentul femeilor și al copiilor în societățile seculare prezente – fie că vorbim de America, Europa, India sau China – este foarte asemănător cu cel din societatea preislamică (Jahiliyyah). Islamul a venit să elimine abuzul față de femei și copii și să stabilească demnitatea femeilor, a tinerilor și a bătrânilor, deopotrivă.

Din cauza haosului social care are loc în multe societăți occidentale, abuzul nu este îndreptat doar spre membrii slabi ai societății, așa cum este indicat mai sus, ci și spre cei care se ocupă de educație și disciplină.

Conform unui raport al Fundației Carnegie, procentul de profesori din SUA care spune că au fost abuzați verbal a fost de 51%, cei care au fost amenințați cu bătaia 16%, iar cei care au fost atacați fizic 7%.

n afară de ceea ce legea consideră ca fiind viol sau hărțuire sexuală în societatea occidentală, avem de a face cu o degradare morală alarmantă. În SUA, trei din fiecare patru femei albe necăsătorite au aventuri de la vârsta de nouăsprezece ani. Cifra era de 6% în anul 1900.101 Unul din fiecare patru copii este născut în afara căsătoriei, ca să nu mai vorbim de milioanele de copii care sunt avortați.

Situația din Europa este foarte asemănătoare cu cea din SUA. În Canada, numărul de nașteri în afara căsătoriei a urcat de la 4% în 1960 la 31% în anul 2000, de la 5% la 38% în Marea Britanie și de la 6% la 36% în Franța

Deși cele mai multe exemple citate aparțin țărilor occidentale, alte societăți neoccidentale nu sunt imune la aceste boli și probleme sociale. Multe comunități din întreaga lume imită modul de viață occidental, aspirând la modernitate și progrese sociale; în schimb au adoptat defectele și greșelile lor. Ei nu au fost în măsură să dobândească tehnologia occidentală și prosperitatea materială din Occident.

Soluția islamică

Fără îndoială că există o corelație puternică între maltratarea femeilor peste tot în lume și atitudinea pe care o au aceste culturi față de femei. Femeile în islam nu sunt privite ca o sursă a răului sau ca obiect de satisfacție sexuală și de abuz pentru bărbați, așa cum este cazul în alte culturi. Islamul consideră femeile ca fiind membri cu drepturi depline ai familiei și ai comunității. Ele sunt o sursă de fericire și de pace:

„Şi printre Semnele Lui (este acela) că El v-a creat din voi înşivă soaţe, pentru ca voi să trăiţi în linişte împreună cu ele. Şi El a pus între voi dragoste şi îndurare şi întru aceasta sunt semne pentru un neam (de oameni) care chibzuiesc.ˮ [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 30:21]

Islamul laudă grija față de femei, fie ele tinere sau în vârstă. Îndeamnă la un tratament echitabil al femeilor de către toți membrii societății, indiferent dacă acestea sunt fiice, soții, mame sau surori.

Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

«Să fie umilit, să fie umilit, să fie umilit!» Cineva a întrebat: «Cine, o, Mesager al lui Allah?» El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Cel ai cărui ambii părinți sau unul dintre ei a ajuns la bătrânețe în timpul vieții lui, iar el nu intră în Paradis (pentru că nu a avut grijă de ei şi nu i-a ascultat).»ˮ(Muslim)

Jabir (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „L-am auzit pe Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: «Cel care este lipsit de îndurare este lipsit de orice bine.»ˮ (Muslim)

Anas ibn Mālik (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care îngrijește în mod corespunzător două fete (fiicele sale sau nişte orfane, având grijă de ele şi îndeplinindu-le nevoile) până când ele ating vârsta pubertăţii, (să ştie că) el şi cu mine vom intra în Paradis unul lângă altul ca acestea două (degetul arătător şi degetul mijlociu) (...)ˮ (Muslim)

Prin discutarea acestor valori islamice măreţe, n-am de gând să pretind că toate comunitățile musulmane aderă la aceste învățături și valori. În rândul musulmanilor, apar multe incidente de practici eronate și de maltratare a femeilor din cauza unui motiv foarte evident, și anume respingerea învățăturilor islamice autentice.

Suferința îmbătrânirii104 din Occident nu există într-o societate musulmană cuadevărat practicantă. Familia extinsă în islam a funcționat efectiv de-a lungul istoriei ca un refugiu sigur pentru membrii săi, indiferent de sex sau vârstă.

Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care are grijă de o văduvă sau de un nevoiaş este asemeni unui muhajid (luptător) pe Calea lui Allah (...)” (Muslim)

Anas ibn Mālik (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că l-a auzit pe Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: „Acela care își dorește ca mijloacele sale de subzistență să fie mărite și durata lui viață să fie prelungită, să păstreze legăturile de rudenie.ˮ (Muslim)

Conform datelor colectate de Epsilon, amestecarea femeilor mai puțin îmbrăcate și a bărbaților a fost un factor major în creșterea ratei de viol și a femeilor maltratate. Faptul că islamul a interzis amestecarea nerestricționată dintre bărbați și femei ajută la prevenirea violurilor într-o societate musulmană practicantă. Regula modestiei este valabilă atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Ca un bărbat să privească în mod necuviincios o femeie (sau chiar un bărbat) reprezintă o încălcare a bunelor manierelor. Când este vorba despre sexualitate, modestia nu înseamnă numai „bună-cuviință” şi nu servește numai pentru a proteja sexul slab, ci și pentru a proteja binele spiritual al sexului puternic:

„Spune dreptcredincioşilor să-şi plece privirile lor şi să-şi păzească pudoarea lor! Aceasta este mai curat pentru ei. Allah, doară, este Khabīr (Atoatecunoscător) a ceea ce fac ei. ~ Şi spune dreptcredincioaselor să-şi plece privirile lor şi să-şi păzească pudoarea lor, să nu-şi arate gătelile lor, afară de ceea ce este pe dinafară, şi să-şi coboare vălurile peste piepturile lor! Şi să nu-şi arate frumuseţea lor decât înaintea soţilor, sau a părinţilor lor, sau a părinţilor soţilor lor, sau a fiilor lor, sau a fiilor soţilor lor, sau a fraţilor lor, sau a fiilor fraţilor lor, sau a fiilor surorilor lor, sau a femeilor lor, sau a acelora pe care le stăpânesc mâinile lor drepte, saua slujitorilor dintre bărbaţi, care nu mai au dorinţă, sau a copiilor mici care nu ştiu ce este goliciunea femeilor. Şi să nu lovească cu picioarele lor, astfel încât să se afle ce podoabe ascund ele! Şi căiţi-vă cu toţii, o, voi dreptcredincioşilor, faţă de Allah, pentru ca voi să izbândiţi!ˮ

[Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 24:30-31]

New York Times a publicat în luna mai a anului 1993 un raport care a fost intitulat Separarea este mai bună. 105 Raportul a fost scris de Susan Ostrich, o fostă absolventă a uneia dintre puținele facultăţi pentru fete din SUA. A fost un șoc pentru majoritatea americanilor să afle că fetele din aceste facultăţi obțin rezultate mai bune decât cele din facultăţile mixte. Ea și-a susţinut afirmaţia prin următoarele statistici:

 • 80% dintre fetele care merg la facultăţile pentru fete studiază știința și matematica timp de patru ani, în comparație cu doi ani de studiu în facultăţile mixte.
 • elevele şcolilor pentru fete obţin o medie mai mare decât fetele din școli mixte. Acest lucru conduce la admiterea în Universități a unui număr mai mare de studenți de sex feminin. De fapt, au fost obținute mai multe doctorate de către astfel de studente.
 • conform Fortune Magazine, o treime dintre membrii de sex feminin din consiliile de administrație ale celor mai mari 1000 de companii americane au absolvit o facultate numai pentru fete. Pentru a realiza semnificația acestui număr, trebuie să știm că absolvenții facultăţilor pentru fete reprezintă numai 4% din numărul de absolvenți de facultăți, în fiecare an.
 • 43% dintre profesorii de sex feminin cu doctorat în matematică și 50% dintre profesorii de sex feminin cu doctorat în inginerie, au absolvit facultăți numai pentru fete.

Aceasta este o altă dovadă din lumea occidentală care sprijină validitatea și aplicabilitatea principiilor islamice ca legi universale călăuzitoare sau care reglementează comportamentul uman. Politicianul indian și reporterul Kofhi Laljapa a concluzionat:

„Nicio altă religie, în afară de islam, nu are capacitatea de a rezolva problemele vieții moderne. Islamul este într-adevăr unic pentru aceasta...ˮ

Separarea dintre bărbați și femei a fost adoptată de Pentagon ca o soluție pentru multe probleme, inclusiv hărțuirea sexuală, fără a recunoaşte islamul ca sistem de viață care propagă această practică pentru a menține moralitatea, pacea socială și siguranţa. Cu toate acestea, prințul Charles a subliniat contribuțiile mari pe care islamul le poate oferi Occidentului pentru a depăși problemele lui morale și sociale cele mai grave, în timpul unui discurs pe care l-a susținut despre islam și Occident.

William Cohen, secretarul american al Apărării, a anunțat prima fază a unui plan cuprinzător pentru a menține un nivel rezonabil de moralitate între bărbații și femeile soldați.

Planul a subliniat importanța construirii unor paravane permanente pentru a separa soldații de sex masculin și cei de sex feminin în clădirile actuale mixte. Aceasta este doar o soluție temporară, până când vor fi construite clădiri noi separate. Marina a emis, de asemenea, o serie de instrucțiuni stricte, care interzic prezența femeilor și a bărbaților ofițeri de marină în spatele ușilor închise. Aceste instrucțiuni au fost prezentate ca reguli care trebuie să fie respectate de către toți soldații, în special la bordul navelor marine.

Secretarul Apărării a subliniat că motivul din spatele unor astfel de măsuri a fost acela de a oferi un nivel de confidențialitate și securitate rezonabil pentru membrii diferitelor sectoare ale Apărării. Printre aceste noi reglementări se numără şi interdicția de a dormi în lenjerie intimă sau fără haine și blocarea ușilor în timpul orelor de somn. Acestea interzic, de asemenea, vizionarea filmelor pornografice în prezența soldaților de sex feminin și a impus un regulament clar și detaliat privind tipul de haine care trebuie purtate pentru înot sau plajă.

Întrebarea pe care ne-o putem pune aici este următoarea: de ce sunt impuse astfel de regulamente (pe care mulți le-ar putea vedea ca fiind radicale și anti-modernizare) de cea mai modernă țară din lume? Răspunsul este foarte simplu: hărțuirea sexuală a ajuns la un nivel incredibil de alarmant și a devenit o amenințare la adresa securității naționale și a moralității. Miile de plângeri de hărțuire sexuală făcute de angajații de sex feminin au tras un semnal de alarmă.

Regulile islamului oferă singura soluție pentru problemele infracționalității, precum alcoolismul, dependența de droguri sau abuzul femeilor și al copiilor, care sunt devastatoare în lumea de azi.

Atunci când influențele occidentale au pătruns într-o societate musulmană, rata infracţionalităţii a crescut, dar acolo unde s-a întâmplat invers – unde valorile islamice s-au manifestat în societățile occidentale – rata infracţionalității a scăzut. În anul 1992, existau 847.271 de prizonieri în S.U.A., o creștere de 7% față de anul 1991 și 168% față de anul 1980. În același timp, rata infracţionalităţii violente a crescut cu 27%.

Un sondaj al Gallup din 1994 a indicat că 80% dintre americani sunt în favoarea pedepsei cu moartea pentru ucigașii condamnați.109 Pedeapsa capitală este permisă în 38 de state. În plus, în jur de 60 de crime fac obiectul pedepsei federale cu moartea. Aproximativ 3.000 de prizonieri americani sunt în prezent condamnați la moarte.

Pedeapsa capitală a fost suspendată în S.U.A. între anii 1967-1977, dar a fost apoi restaurată. Nu ar trebui oare să concluzionăm că soarta morală a lumii depinde de răspândirea islamului? O astfel de schimbare dramatică în atitudinea majorității americanilor față de aplicarea pedepsei cu moartea împotriva criminalilor, este un indicator puternic al tendinței de a trece la soluții viabile pentru problemele societăților noastre, așa cum a explicat islamul.