I-a fost dată lui Satana permisiunea de a amăgi?

Dacă pretindem că Adam (Pacea fie supra sa!) a comis un păcat şi că urmașii lui au făcut același lucru din cauza amăgirii lui Satana

atunci nu ar trebui ca Dumnezeu să îi pedepsească pe toți pentru păcatele lor? Dacă putem admite că orice persoană rațională va susține că Satana are dreptul de a îi amăgi pe fiii lui Adam (Pacea fie asupra sa!), atunci nu ar trebui să îi fie oferită autoritatea de a îi persecuta pe aceștia fără Permisiunea lui Dumnezeu? Nu este această pretindere împrumutată de la magi, care spun că fiecare rău, păcat sau persecuție este înfăptuită de către Satana? Dumnezeu nu are nimic de a face cu aceste lucruri. El nu pedepsește pe nimeni pentru păcatele pe care le-a comis, deoarece Satana i-a făcut pe oameni să păcătuiască și tot el îi va pedepsi pentru acestea. Nu există nicio îndoială că asemenea credințe false au fost introduse în creștinism prin intermediul magilor. Prin urmare, nu există dovezi care să susţină aceste afirmaţii, nici în vreo carte revelată şi nici de la vreunul dintre discipoli.

Satana i-a persecutat pe fiii lui Adam (Pacea fie asupra sa!) şi i-a trimis în Iad cu sau fără Permisiunea lui Dumnezeu? Dacă ei cred că acest lucru a fost făcut cu Permisiunea lui Dumnezeu, atunci Satana nu merită să fie pedepsit. Dar dacă nu a avut Permisiunea lui Dumnezeu, atunci ar fi drept să spunem că Dumnezeu i-a permis lui Satana să comită o asemenea nedreptate fără să îl pedepsească? Dacă acestea au fost permise de către Dumnezeu la un moment dat, atunci vor fi permise oricând. Nu există nicio diferență între timpul de dinainte de Isus (Pacea fie asupra sa!) și cel de după el (Pacea fie asupra sa!) în ceea ce privește chestiunea nedreptății sau a păcatului.