Ko je Satani dao vlast?

Tvrdnja da je Satani bilo dopušteno da odvodi Adamovo potomstvo u Pakao može imati samo jedno od dva sledeća scenarija;ili da je Satana načini nepravdu Adamovim naraštajima,ili to da je sve što je ikada učinio bilo pravedno.

a)Ako je ovakvo delo bilo pravedno,onda Satana ne bi bio okrivljen I ne bi bilo razloga zbog kog bi ga Hrist sprečavao do pravednog činjenja.U suprotnom,Satani je trebala biti pružena prilika da u Paklu zadrži kako one pre tako I one posle Hrista.

b)Ako je ono što je Satana činio bilo nepravedno,I Bog ga u tomr nije sprečio pre dolaska Hristovog,onda nam se nameću dva zaključka:prvi zaključak bio bi da Bog nije bio u mogućnosti da spreči ovakvu nepravdu,Drugi zaključak bi bio da je Bog mogao da spreči ovakvu nepravdu ali ipak nije.Ako je tako onda nema razlike u tome da li je nepravda bila sprečena u neko određeno vreme ili pak drugo.