Zar Bog nije mogao Satanu da zaustavi?

Zar Bog niej mogao da zaustavi Satanu I kazni ga bez celog

Zar Bog niej mogao da zaustavi Satanu I kazni ga bez celog scenarija događanja(Božje otelotvorenje u ljudski oblk u liku Isusa,kao što tvrde Hrišćani,ne bi li obmanuo Satanu I naveo gad a pomisli da je Isus bio čovek,I a li bi bilo pravedno da Bog ovako čini?Ako je odgovor odričan,onda Bogu nienm potrebno da plete mrežu radi obmanjivanja Satan,I da raspinje sebve samog ili svog ‘’Sina’’ Isusa.Da li je to bila obaveza Boga da na Satani isprobava pravdu zaustavljajući ga u činjenju loših dela?Ako to tako nije bilo,onda bi Satani bilo dopušteno da izvršava svoja rđava dela uvek I u svim vremenima,obzirom da nema razlike jednog I drugog vremenskog razdoblja.

Ako su Hrišćani tvrdili da Bog nije mogao da zaustavi Satanu,onda sun a ovaj način Boga optuživali da je nemoćan da obuzda Satanu,što Bog izričito zabranjuje.Ovakvo poimanje Boga,je u svim religijama razmatrano kao najgora vrsta neverstva.Ovaj zaključak sličan je ateističkom uverenju da svetlost dobra nije mogla da spasi svet od mraka zla.