Людина з точки зору ісламу.

Іслам стверджує, що кожна людина може вільно користуватись благами, які подарував їй Господь. Дорога правди – відкритий і широкий шлях, на який може ступити кожен бажаючий. Ніхто не володіє виключним правом на істину. Кожен, від народження, наділений однаковими правами і привілеями, котрі Бог дарував всім, без винятку. Іслам засвідчує, що все створене на небесах і на землі, а також те, що знаходиться між ними – створено на благо людства.

Воістину, Бог дав початок усьому цьому і навіть більше. Він дарував кожному істинну віру (фітра), невід’ємне священне право. Релігія істини – вроджена, вона закладена у кожній людині. Серед приголомшливого різноманіття релігій, іслам залишається уродженою релігією, невіддільною від людської природи. Це одвічна єдино вірна релігія – з моменту створення і до кінця часів.

Воiстину, релiгiя перед Аллахом — iслам! Тi, кому дано Писання, розiйшлися помiж собою через взаємну ненависть лише пiсля того, як до них прийшло знання. А якщо хто не вiрує у знамення Аллаха, то, воiстину, Аллах — швидкий у вiдплатi»

(Коран, 3:19)

Будь-яка людина є носієм істини доти, доки вплив культури, ідеологічна пропаганда, невірне керівництво, моральний розлад або різні упередження не переконають її в протилежному. У відомому сказанні (хадіс) Пророк Мухаммад (мир йому і благословення Аллаха) сказав:

Кожне немовля народжується у своєму природному єстві (фітра), а вже потім його батьки роблять з нього іудея, християнина чи вогнепоклонника

Іслам не бере до уваги і не має жодного відношення до ідеї «гріхопадіння людини» чи принципу первородного гріха. Він не змушує жодну людину відповідати за будь-що вроджене, невід’ємне. Вона також не несе жодної відповідальності за речі, на які не може вплинути. Людина, від народження – невинна. Воістину, вона з’явилась на цей світ наділеною багатьма досконалостями: здатністю розуміти, а також з уродженим почуттям знання про Єдиного Істинного Бога – свого Творця. Саме у цьому всі люди рівні, оскільки ця уроджена якість бере свій початок з моменту створення людини. Ось це і є основа ісламського універсалізму

Справа в тому, що істинне вчення Христа (мир йому) також ґрунтує свої переконання на тому, що не існує ніякого первородного гріха, а нащадки Адама (мир йому) – вільні від цього тягаря. Ідея розп'яття заради спокути первородного гріха не тільки несумісна з людським інтелектом і розумінням справедливості, але також розходиться із вченням самої Біблії:

«Та душа, що грішить, вона помре. Син не понесе кари за батькову провину, а батько не понесе за провину синову, справедливість справедливого буде на ньому, а несправедливість несправедливого на тому буде»

(Єзекіїля, 18:20)